"Poslovni prevod je
ogledalo podjetja."

. . . . . . . .

Dr. Biljana Božinovski, strokovna prevajalka in predavateljica angleškega jezika

Strokovni prevodi in lekture
Kakovostni, terminološko ustrezni in jezikovno brezhibni strokovni prevodi iz slovenščine v angleščino in obratno – to je naše delo. Angleška strokovna besedila strank tudi lektoriramo (preverimo rabo terminologije, slovnice, pomensko ustreznost z izvirnikom).
Smo specialisti za bančništvo, vrednostne papirje, gospodarsko pravo, upravljanje družb, (po)zavarovalništvo, računovodstvo in revizijo. Dobro poznamo tudi farmacijo, arhitekturo, turizem, kulinariko in logistiko.
business

Specialisti za finančno področje.

certificate

Licence za prevajanje in upravljanje terminologije.

diploma

Kakovost na visoki ravni tudi, ko so roki kratki.

Specialisti smo zlasti za:

 • poročila o poslovanju
 • računovodske izkaze s pojasnili
 • gradiva za davčne preglede
 • notranje akte družb (splošni pogoji, statuti,
  poslovniki, gradiva za nadzorne svete in skupščine,
  politike)
 • strateške dokumente (Kodeks upravljanja javnih
  delniških družb)
 • prospekte za izdajo finančnih instrumentov
 • projektno dokumentacijo (transnacionalni
  projekti EU)

Na željo naročnika prevod v
angleščino pregleda naravni
govorec angleškega jezika
(redno sodelujemo s prof.
angleškega jezika in literature
Sue Brems in drugimi).

Reference

Pozavarovalnica Sava, d. d.

Luka Koper, d. d.

Deželna banka Slovenije, d. d.

Krka, d. d., Novo mesto

KD Group d. d.

Intereuropa, d. d.

Grant Thornton Audit d.o.o.

Grant Thornton Consulting d.o.o.

Združenje nadzornikov Slovenije

Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

GEN-I, d. o. o.

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru

Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Učila International d. o. o.

Links Publishing Group Ltd.

AS fundacija, ustanova

Conhouse Ltd.

Priporočila

messaging

The translations Biljana Bozinovski does for the Supervisory
Board sound natural and the written papers are easy to read.
Texts are terminologically accurate, which is a challenge
given the technical nature of insurance.

Keith W. Morris,
Deputy Chair of the Supervisory Board of Sava Re d.d.

Biljana Božinovski shows a deep understanding of the works
of the financial industry and 
complements it with proficient
English. Seeing her speak and write of financial markets 
so
readily and confidently, I am convinced her translations
in the field include nothing 
but in-depth research and
authentic vocabulary.

Prof. Dr. Jens Hölscher,
Member of the Advisory Board, European Association for
Comparative Economic Studies

Prototip spletnega slovarja sodobnega borznega jezika, kot ga
je zasnovala Biljana, je 
pomembna pridobitev v slovenskem
prostoru, saj združuje elemente terminološkega in 
dvojezičnega slovarja in tako predstavlja optimalen terminološki vir za vse uporabnike, ne le prevajalce. Zasnovan je na korpusu
specializiranega jezika in sestavljen v skladu 
z najnovejšimi smernicami v korpusni slovaristiki.

Red. prof. dr. Marjeta Vrbinc,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Svojo strokovnost izkazuje z natančnostjo in
konsistentnostjo, ki sta v finančnem svetu kot tudi pri
poslovnih prevodih bistvenega pomena. Svoje terminološke
rešitve Biljana dosledno preverja pri strokovnjakih, a je pri
delu kljub temu povsem samostojna.

Izr. prof. dr. Marko Simoneti,
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Objavljeno

IZVIRNI PRISPEVKI

Božinovski, Biljana. 2015. Problematika slovensko-angleškega
strokovnega izrazoslovja s področja borznega
poslovanja: doktorska disertacija.

Pollak, Senja, Božinovski, Biljana. 2014. ‘Luščenje
borzne terminologije’. Jezikovne tehnologije:
zbornik 17. mednarodne multikonference
Informacijska družba – IS 2014, 9.–10. oktober
2014: zvezek G (uredila Tomaž Erjavec, Jerneja
Žganec Gros). Str. 114–119.

Božinovski, Biljana. 2009. ‘The Language of
the Stock Exchange – A Contrastive Analysis of
the Lexis’. V Slovenski jezik – Slovene linguistic
studies # 7. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik
Frana Ramovša; Lawrence (Kansas): University
of Kansas, Department of Slavic Languages and
Literatures. Str. [153]–168.

Božinovski, Biljana. 2005. Slovene-English
Glossary of Environmental Terms: diplomsko
delo.

IZBOR OBJAVLJENIH PREVODOV

Kotnik, Jure. 2011. ‘Kindergarten Renaissance’
[prevod Biljana Božinovski]. V A10: New
European Architecture # 39. Amsterdam: RSM
co-publishers. Str. 54–57.

Kotnik, Jure. 2011. New Kindergarten
Architecture [prevod Biljana Božinovski].
Barcelona: Links Books.

Kotnik, Jure. 2010. ‘Housing Complex, Kranj’
[prevod Biljana Božinovski]. V A10: New
European Architecture # 33. Amsterdam: RSM
co-publishers. Str. 22–24.

Kotnik, Jure. 2009. ‘Containerization’ [prevod
Biljana Božinovski]. V A10: New European
Architecture # 27. Amsterdam: RSM co-
publishers. Str. 58–59.

Kotnik, Jure. 2008. Container Architecture: This
Book Contains 6441 Containers [prevod Biljana
Božinovski]. Barcelona: Links Books.

Elizabeth Kostova, 2005. Zgodovinarka
[prevod Biljana Božinovski, 2007]. Tržič: Učila
International.

........

CV

Dr. Biljana Božinovski,

strokovna prevajalka in predavateljica
angleškega jezika

...................

phone
email

+386 (0)31 335 459

bbozinovski@poslovniprevodi.si

IZOBRAZBA
Doktorica znanosti s področja jezikoslovja (2016)

ZAPOSLITEV
Strokovna prevajalka
Freelance

Predavateljica angleškega jezika
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

LICENCE, CERTIFIKATI
Licenca DZTPS: strokovna prevajalka za prevajanje
iz angleškega v slovenski in iz slovenskega v angleški jezik
Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije (2013)

ECQA certifikat za profesionalnega terminologa
Evropsko združenje za certificiranje in kakovost ECQA (2012)

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA
Trados Studio 2017 za prevajalce

Alt plus d.o.o. (2017)

Delavnica za lektorje in prevajalce v angleščino
Lektor’ca z Justi Carey (2017)

Trados Studio 2015 za prevajalce
Alt plus d.o.o. (2016)

Pravo, finance, računovodstvo (tečaji za prevajalce)
DZTPS & Veris (2010–2016)

Vodenje, upravljanje in vrednotenje družb
(seminarji)
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Slovenije,
Slovenska odškodninska družba, d. d. (2012–2016)

Translation Technologies Summer School (poletna šola)
Univerza v Ljubljani, Univerza v Rijeki (2013)

International Terminology Summer School (poletna šola)
TermNet in Fakulteta za uporabne študije Köln, Avstrija (2011)

Financial Markets and Institutions (poletna šola)
Univerza v Sussexu, Velika Britanija (2008)

Finančno-borzne konference
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana (2005–2011)

........

Slovar

Sodobni spletni slovensko-angleški in angleško-slovenski terminološki slovar borznega jezika
V okviru interdisciplinarnega doktorskega študija (Oddelek za anglistiko UL FF & Katedra za denar in finance UL EF) je nastala zasnova spletnega dvojezičnega razlagalnega slovarja, ki je namenjen prevajalcem in vsem, ki uporabljajo jezik borze (novinarjem, borznikom, študentom, profesorjem). Slovar sistematizira borzno terminologijo in uporabniku svetuje, katere izraze uporabljati, kadar jih je več. Dostopen bo preko vmesnika Termania (http://www.termania.net/), gesla so v nastajanju.

Primer slov.-angl. geselskega
članka z dvostopenjsko
razlago, povezanimi izrazi,
angleško ustreznico (z
izgovorjavo in sopomenkami)
ter zgledi rabe v obeh jezikih.

slovar

Kontakt

Poslovni prevodi, Biljana Božinovski s.p.

Sedež: Maistrova ulica 2, 8250 Brežice
Matična št.: 3642615000
Davčna št.: 79727557

Mobitel: + 386 (0)31 335 459
E-naslov: bbozinovski@poslovniprevodi.si
Splet: www.poslovniprevodi.si