© 2012 Poslovni prevodi - Corporate Translations
  Naslovnica   |   Storitve  |   Reference   |    Priporočila    |   CV    |   Objavljeno   |    Kontakt

Na željo naročnika prevod v angleščino pregleda oziroma lektorira materni govorec angleškega jezika. Redno sodelujemo s prof. angleškega jezika in literature Sue Brems in drugimi.
Nudimo kakovostne prevode iz slovenščine v angleščino in obratno, pri čemer smo strokovnjaki za naslednja poslovna področja:


  • poslovna in finančna poročila
          (z izjavo o skladnosti s Kodeksom upravljanja)

  • računovodske izkaze
          (s pojasnili)

  • notranje akte družb
             (splošnih pogoji poslovanja, statuti, poslovniki)

  • gradiva za nadzorne svete in skupščine delničarjev

  • pogodbe, odločbe, sklepe

  • spletne strani, obvestila za javnost


Storitev prevoda vključuje tudi lekturo besedila s strani materne govorke angleškega jezika, vnos morebitnih naknadnih sprememb, posvetovanje z naročnikom glede strokovnega izrazja (poenotenje z že uporabljenimi  izrazi) ter morebitne popravke.

 prof. Sue Brems, Ohio, ZDA