© 2012 Poslovni prevodi - Corporate Translations
Naši partnerji:
  Naslovnica   |   Storitve  |   Reference   |    Priporočila    |   CV    |   Objavljeno   |    Kontakt

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
prevodi poslovnih poročil, notranjih aktov, pogodb, publikacij v angleščino
Deželna banka Slovenije, d. d.
prevodi poslovnih poročil, notranjih aktov, pogodb, publikacij v angleščino
DBS Leasing, d. o. o.
prevodi poslovnih poročil, pogodb v angleščino
Krka, d. d., Novo mesto
prevodi poslovnih poročil, sporočil za javnost v angleščino
Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o.
prevodi pogodb v slovenščino
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
prevodi znanstvenih člankov v slovenščino, lektura znanstvenih člankov v angleščini
GEN-I, d. o. o.
prevodi znanstvenih člankov v slovenščino, lektura znanstvenih člankov v angleščini
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
prevodi znanstvenih člankov v angleščino
Arhitektura Jure Kotnik
prevodi strokovnih člankov v angleščino
Conhouse Ltd.
prevodi spletnih strani in brošur v angleščino
Konrad-Adenauer-Stiftung
prevodi brošur v slovenščino
Links Publishing Group Ltd., Barcelona
prevodi strokovnih monografij v angleščino
Vino Kupljen Jeruzalem d. o. o.
prevodi spletnih strani, brošur v angleščino