Pri pisanju v angleščini se sam osredotočim predvsem na vsebino, na Biljano pa se lahko zanesem, da bodo besedila z mojim podpisom tudi jezikovno in slogovno urejena in pravilna. Zaupam ji ključne akte borze, kot so statut in pravila borze, ter naše strateške dokumente, prevedla pa je tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki ga je Ljubljanska borza pripravila skupaj z Združenjem nadzornikov Slovenije in Združenjem Manager.

Andrej Šketa, predsednik uprave, Ljubljanska borza
Biljana Božinovski shows a deep understanding of the works of the financial industry and complements it with proficient English. Seeing her speak and write of financial markets so readily and confidently, I am convinced her translations in the field include nothing but in-depth research and authentic vocabulary.

dr. Jens Hölscher, predsednik, Evropsko združenje za primerjalne ekonomske študije
Dvojezični slovar sodobnega borznega jezika, ki ga pripravlja Biljana, bo v slovenskem prostoru pomembna slovaropisna pridobitev. Zasnovan je na korpusu specializiranega jezika in sestavljen v skladu z najnovejšimi smernicami v korpusni slovaristiki, razlage in prevodne ustreznice za pojme, ki še niso leksikalizirani v slovenščini, pa avtorica usklajuje s strokovnjaki z Ekonomske fakultete.

doc. dr. Marjeta Vrbinc, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Svojo strokovnost izkazuje z natančnostjo in konsistentnostjo, ki sta v finančnem svetu kot tudi pri poslovnih prevodih bistvenega pomena. Svoje terminološke rešitve Biljana dosledno preverja pri strokovnjakih, a je pri delu kljub temu povsem samostojna.

dr. Marko Simoneti, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
Zaupajo nam dolgoletni poslovni partnerji in ključni ljudje finančno-poslovnega sveta v Sloveniji.
© 2012 Poslovni prevodi - Corporate Translations
  Naslovnica   |   Storitve  |   Reference   |    Priporočila    |   CV    |   Objavljeno   |    Kontakt