S preučevanjem slovensko-angleškega izrazja s področja kapitalskih trgov, bančništva in korporativnega upravljanja prispevamo k razvoju slovenske terminologije in specializiranega slovaropisja.
  Naslovnica   |   Storitve  |   Reference   |    Priporočila    |   CV    |   Objavljeno   |    Kontakt

V nastajanju je slovensko-angleški in angleško-slovenski
slovar borznega jezika, ki povzema aktualno izrazoslovje s
področja borznega poslovanja in institucij trga kapitala. S
pojasnili in prevodnimi ustrezniki bo družbam v pomoč tako
pri pisanju in prevajanju letnih poročil kot v komunikaciji z
deležniki. V sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v
Ljubljani ga pripravlja strokovna prevajalka Biljana Božinovski.
Objavljeno

Božinovski, Biljana. 2005. Slovene-English Glossary of Environmental Terms: diplomsko delo.
Elizabeth Kostova, 2005. Zgodovinarka [prevod Biljana Božinovski, 2007]. Tržič: Učila International.
Božinovski, Biljana. 2009. »The Language of the Stock Exchange – A Contrastive Analysis of the Lexis
V Slovenski jezik – Slovene linguistic studies # 7. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša;
Lawrence (Kansas): University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures. Str. [153]–168.
Kotnik, Jure. 2008. Container Architecture: This Book Contains 6441 Containers [prevod Biljana Božinovski]. Barcelona: Links Books.
Kotnik, Jure. 2009. »Containerization« [prevod Biljana Božinovski]. V A10: New European Architecture # 27. Amsterdam: RSM co-publishers. Str. 58–59.
Kotnik, Jure. 2010. »Housing Complex, Kranj« [prevod Biljana Božinovski]. V A10: New European Architecture # 33. Amsterdam: RSM co-publishers. Str. 22–24.
Kotnik, Jure. 2011. »Kindergarten Renaissance« [prevod Biljana Božinovski]. V A10: New European Architecture # 39. Amsterdam: RSM co-publishers. Str. 54–57.
Kotnik, Jure. 2011. New Kindergarten Architecture [prevod Biljana Božinovski]. Barcelona: Links Books.
Kotnik, Jure. 2012. New Container Architecture [prevod Biljana Božinovski]. Barcelona: Links Books.
V pripravi slovensko-angleški in angleško-slovenski slovar borznega jezika
© 2012 Poslovni prevodi - Corporate Translations